Thực đơn gồm 4 món sang trọng bậc nhất và các vị khách đều là dòng dõi 'trâm anh thế phiệt'.

 

VietNamNet TV