Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore

Tàu Lê Quý Đôn trên biển Singapore. Ảnh: Hải quân Việt Nam

Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore

Đại tá Nguyễn Đức Nam và Đại tá Douglas Goh, Chỉ huy Sở chỉ huy Học thuyết và huấn luyện hàng hải, Hải quân Singapore. Ảnh do đoàn cung cấp.

Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore

Đoàn tàu Lê Quý Đôn và Chỉ huy Sở chỉ huy Học thuyết và huấn luyện hàng hải, Hải quân Singapore. Ảnh do đoàn cung cấp.

Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore

Các thủy thủ trên tàu Lê Quý Đôn thực hiện nghi lễ chào cảng Singapore. Ảnh do đoàn cung cấp.

 
Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore

Các tình huống huấn luyện tác chiến. Ảnh do đoàn cung cấp.

Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore
Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore
Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore
Hình ảnh đoàn tàu buồm Hải quân Việt Nam thăm Singapore

Các tình huống huấn luyện tác chiến. Ảnh do đoàn cung cấp.

Theo Vietnam+