Sử Trung Quốc chép lại, danh tướng Điền Đan là người thuộc hoàng tộc nước Tề (385 TCN- 221 TCN). Năm 285 TCN, Yên Chiêu Vương do có mối thù với quân chủ nước Tề, nên đã phái bộ hạ là Nhạc Nghị thuyết phục các nước Tần, Triệu, Ngụy, Hàn hiệp lực với Yên công phá Tề. Do bị áp đảo quân số, Tề liên tiếp thua trận và mất hơn 70 thành trì, chỉ còn hai thành là Cử và Tức Mặc là chưa bị liên quân năm nước công phá.

Bí mật trận chiến ‘trâu lửa’ lừng danh ở Trung Quốc thời xưa
Tượng đồng danh tướng Điền Đan. Ảnh: Baidu

Khi đó, người dân thành Tức Mặc thấy Điền Đan là một người mưu trí nên tiến cử ông làm tướng giữ thành chống quân xâm lược. Nhờ tài trí của mình, Điền Đan đã thống lĩnh quân dân Tức Mặc đánh bại nhiều cuộc tấn công từ quân Yên do Nhạc Nghị chỉ huy trong suốt ba năm.

Sau khi Yên Chiêu Vương mất, vua mới là Yên Huệ Vương lên ngôi. Điền Đan thấy cơ hội ly gián vua tôi nước Yên đã tới, liền phao tin tướng Nhạc Nghị có mưu đồ tự lập làm Tề Vương. Vua Yên nghe vậy, liền điều tướng khác là Kỵ Kiếp tới thay Nhạc Nghị làm nguyên soái.

Do Kỵ Kiếp không được lòng binh sĩ dưới trướng nên Điền Đan đã dùng nhiều kế sách ly gián khiến cho sĩ khí của binh lính nước Yên đi xuống, đồng thời giúp tinh thần chiến đấu quân dân nước Tề ở thành Tức Mặc tăng lên.

Bí mật trận chiến ‘trâu lửa’ lừng danh ở Trung Quốc thời xưa
Tranh khắc họa trận đánh sử dụng chiến thuật ‘trâu lửa’ của Điền Đan. Ảnh: Meipian
 

Khi thời cơ đến, Điền Đan dùng kế trá hàng khiến quân Yên trễ nải việc phòng bị. Sau đó, ông ra lệnh thu trong thành Tức Mặc được hơn một nghìn con trâu, lấy vải vẽ vằn rồng ngũ sắc mặc lên mình trâu, bịt miếng sắt nhọn ở đầu sừng và buộc cỏ lau vào đuôi để đốt lửa. Ông lại sai lính Tề đục hàng chục lỗ xuyên qua tường thành, đến đêm thì tung đàn ‘trâu lửa’ cùng năm nghìn binh sĩ ra trận.

Do đuôi bị đốt, đàn trâu nổi giận liền xông vào doanh trại quân Yên. Vì bị đánh bất ngờ trong lúc ngủ, nên quân Yên nhìn vào thì thấy toàn là ‘trâu lửa vằn rồng’. Trâu húc vào ai thì người ấy đều bị thương hoặc tử trận.

Quân Yên vỡ trận bỏ chạy, quân Tề liền truy kích. Quân Yên rút chạy về thành ấp nào, thì dân trong thành ấy đều nổi dậy phản lại Yên, trở về với Tề. Cuối cùng, quân Yên rút về được sông Hoàng Hà. Hơn 70 thành trước đó bị quân Yên chiếm đóng đều trở về nước Tề như trước.

Tuấn Trần

Tư lệnh Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga, Trung

Tư lệnh Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga, Trung

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cảnh báo chiến tranh hạt nhân với Nga hoặc Trung Quốc là một 'khả năng thực sự".

Trung Quốc thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo

Trung Quốc thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 4/2 cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo đối phương đang bay trên không.