VietNamNet TV

Thành phố Trung Quốc chìm trong nước

Thành phố Trung Quốc chìm trong nước

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực thuộc thành phố Ba Trung ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc chìm trong nước lũ.