Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình đưa ra những yêu cầu trên trong một chỉ thị về bảo vệ các y bác sĩ và nhân viên y tế đang tham gia vào cuộc chiến ngăn chặn và kiểm soát Covid-19.

Mệnh lệnh của ông Tập Cận Bình khiến các y bác sĩ chống Covid-19 'vững tâm'
Ảnh: Tân Hoa Xã

Chỉ thị khẳng định lực lượng y tế là trụ cột của cuộc chiến chống dịch bệnh, và phải đảm bảo để họ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.

Mệnh lệnh của ông Tập Cận Bình khiến các y bác sĩ chống Covid-19 'vững tâm'
Ảnh: Tân Hoa Xã
 

Bên cạnh đó cần tăng cường nỗ lực để giảm bớt áp lực cho họ, cung cấp cho họ những đồ dùng thiết yếu hàng ngày, nghỉ ngơi đầy đủ và được động viên khuyến khích kịp thời.

Mệnh lệnh của ông Tập Cận Bình khiến các y bác sĩ chống Covid-19 'vững tâm'
Ảnh: Tân Hoa xã

Đội ngũ y bác sĩ ở Hồ Bắc phải được đảm bảo để thực hiện công việc một cách an toàn, trật tự, phối hợp, hiệu quả và nhanh chóng.  

Mệnh lệnh của ông Tập Cận Bình khiến các y bác sĩ chống Covid-19 'vững tâm'
Ảnh: Tân Hoa xã

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các y bác sĩ và nhân viên y tế Trung Quốc ở tuyến đầu đã làm việc bất kể ngày đêm. Một số thậm chí bị lây nhiễm và đã hy sinh tính mạng trong quá trình cứu chữa cho bệnh nhân.   

Thanh Hảo