VietNamNet TV

Thành phố ùn tắc nhất Mỹ giải bài toán giao thông như thế nào?

Thành phố ùn tắc nhất Mỹ giải bài toán giao thông như thế nào?

Là một trong những thành phố có mật độ giao thông cao nhất nước Mỹ, Atlanta đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình hình.