“Vào đêm 9/5/1945, người dân thành phố Moscow không ngủ. Người dân ùa ra đường trong khi phát thanh viên Yuri Levitan đọc văn kiện Đức Quốc xã đầu hàng đồng thời đọc văn kiện của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô tuyên bố 9/5 là quốc lễ - ngày Chiến thắng”, Sputnik trích nhật ký của phóng viên chiến tranh Alexander Ustinov viết.

Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Người dân và binh lính Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng gần rạp Bolshoi tại thủ đô Moscow. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Người dân hân hoan khi nghe phát thanh viên đọc văn kiện Đức Quốc xã đầu hàng. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Một sĩ quan Hồng Quân được người dân tung hô ăn mừng. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Người dân Moscow đổ ra đường ăn mừng tin chiến thắng. Ảnh: Sputnik
 
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Người dân Moscow tụ tập gần điện Kremlin ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Một quân nhân Mỹ chia sẻ niềm vui với người dân Liên Xô. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Nhiều người dân Moscow ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Pháo hoa đêm 9/5/1945 bắn tại Quảng trường Đỏ mừng chiến thắng. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh hiếm về người dân Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng năm 1945
Pháo hoa bắn sáng rực một góc trời đêm 9/5/1945. Ảnh: Sputnik

Tuấn Trần