>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

VietNamNet TV

 
Tổng giám đốc WHO chỉ cách chấm dứt Covid-19

Tổng giám đốc WHO chỉ cách chấm dứt Covid-19

Đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc khi tất cả các nước sử dụng các công cụ y tế sẵn có một cách hiệu quả, theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO).