Những biệt đội giải cứu đã được thành lập. Họ đi đến từng nhà, chăm sóc chó, mèo hoặc thậm chí dọn xác động vật đã chết vì thiếu nước và thức ăn trong nhiều ngày.

 

VietNamNet TV