săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số

Những thay đổi về chính trị và xã hội đã biến tập tục cổ xưa này trở thành một truyền thống bị tàn lụi. Cho tới giờ, chỉ còn vài nơi trên thế giới là tập tục này vẫn đang phổ biến như một cách để kiếm sống. Một trong những nơi như vậy là tỉnh Bayan-Ölgii, cực tây của Mông Cổ, mảnh đất rộng gấp hai lần El Salvador.

săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số
săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số

Gần đây thế hệ trẻ của những thợ săn đại bàng ở Mông Cổ, gồm cả các thiếu nữ, đã quyết tâm kế thừa văn hóa của cha ông.

Các thợ săn đại bàng nổi trội nhất đều là những người thuộc nhóm người thiểu số Kazakhstan sống ở tỉnh Bayan-Ölgii, Mông Cổ. Tại khu vực này hiện vẫn còn 250 thợ săn. Việc săn đại bàng thường diễn ra vào những tháng mùa đông, do các thợ săn có thể thấy mục tiêu nổi bật trên nền tuyết trắng.

săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số
săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số
 

Việc bắt, huấn luyện và nuôi đại bàng là một hoạt động đã được nghi lễ hóa. Thuần dưỡng đại bàng phải do một người chuyên trách, người này thường hát và ra hiệu lệnh cho con đại bàng non để nó nhớ giọng và phong cách. Sau này, con chim chỉ nghe theo giọng của người thuần dưỡng.

săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số
Bé gái 5 tuổi học nghề với diều hầu
săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số

Một khi đã trưởng thành và được huấn luyện, con đại bàng sẽ luôn đi cùng thợ săn bằng cách đậu trên tay người đó.

săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số
săn đại bàng,thiếu nữ Mông Cổ,người thiểu số

Hoài Linh