Theo biên niên của huyện Yaofu, chợ Tết truyền thống tại đây đã có lịch sử 79 năm. Khi Tết cổ truyền tới gần, hàng hoá giàu truyền thống và các buổi biểu diễn văn hoá tại chợ đã thu hút nhiều người tới đây, theo China Daily.

Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
 
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc
Cận cảnh chợ Tết quê ở Trung Quốc


Hoài Linh