Trong chuỗi infographic, ngoài giới thiệu sơ lược về các vắc xin, Bộ Y tế cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về lịch tiêm chủng, chống chỉ định, phản ứng sau tiêm, các khuyến cáo của nhà sản xuất,... Cụ thể:

1, Vắc xin Hayat-Vax:

Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala

2, Vắc xin Abdala:

Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala

3, Vắc xin Sinopharm:

 
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala
Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala

Đến hết ngày 20/10, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 68.809.880 liều vắc xin. Trong đó, có 49.352.317 mũi 1 và 19.457.563 mũi 2. Tiến độ tiêm chủng trong vài ngày vừa qua đã tăng tốc hơn so với giai đoạn trước, tuy nhiên vẫn chưa đạt đủ tối thiểu 2 triệu mũi tiêm/toàn quốc/ngày như yêu cầu của Bộ Y tế.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Quỳnh Anh

So sánh tỷ lệ tử vong vì Covid-19 giữa người đã tiêm và chưa tiêm vắc xin

So sánh tỷ lệ tử vong vì Covid-19 giữa người đã tiêm và chưa tiêm vắc xin

Những người chưa chủng ngừa có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều lần so với người đã tiêm vắc xin.