Tăng tốc độ ‘bao phủ’ bảo hiểm y tế

14:33 | 15/09/2018

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cả nước hiện có 81,69 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số.

Tốc độ “bao phủ” trên đà tăng

Theo đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tốc độ bao phủ bảo hiểm y tế có đà tăng mạnh mẽ trong khoảng 5 năm gần đây. Nếu cuối năm 2012 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế mới chỉ đạt 66,8% dân số thì đến tháng 7/2018 cả nước có 81,69 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số.

Số tham gia BHYT theo hộ gia đình - nhóm thuộc diện khó vận động tham gia nhất cũng đã có bước tăng trưởng đáng kể liên tục trong khoảng 10 năm trở lại đây, năm sau luôn cao hơn năm trước.

Nếu như năm 2008, số tham gia BHYT hộ gia đình (BHYT tự nguyện) mới chỉ đạt 3,67% dân số, tương ứng khoảng 3,1 triệu người tham gia; đến năm 2017, tỷ lệ tham gia đạt gần 16% dân số, tương ứng khoảng 14,9 triệu người; tính đến tháng 3/2018, số tham gia ở nhóm này là gần 15,4 triệu người.

Với nhiều người bệnh, bảo hiểm y tế vẫn đóng vai trò quan trọng khi không may tai nạn, mắc bệnh phải vào viện, đặc biệt với bệnh nhân mắc bệnh nan y, điều trị dài ngày. Số lượt khám, chữa bệnh BHYT liên tục tăng qua các năm, tương ứng với đó là số chi phí khám, chữa bệnh được chi từ Quỹ BHYT.

Năm 2017 có 168 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT tăng 14% so với năm 2016 trong đó số lượt khám chữa bệnh ngoại trú là 152,8 triệu lượt tăng 15% và số lượt khám chữa bệnh nội trú là 15,3 triệu lượt tăng 9% so với năm 2016. Số chi khám chữa bệnh BHYT tăng thêm 30% so với năm 2016. Năm 2016 tần suất khám chữa bệnh là 1,9 lượt khám/thẻ/năm, năm 2017 là 2,1, trong đó tần suất khám chữa bệnh nội trú năm 2017 tăng 0,01 lượt. Như vậy, số đối tượng tham gia BHYT năm 2017 tăng 4,036 triệu so với năm 2016 nhưng số lượt khám chữa bệnh tăng 21,085 triệu lượt.

 
bảo hiểm y tế

Hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân

Hướng đến mục tiêu tăng độ bao phủ BHYT đạt 90% dân số vào năm 2020, ngành y tế đã có nhiều biện pháp tích cực. Trong đó, nâng cao chất lượng y tế cơ sở được xem là một giải pháp bền vững, giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Theo đó, gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả bao gồm 78 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và 241 thuốc mà trạm y tế tuyến xã phải cung cấp được (áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y). Khi tham gia gói BHYT này, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tại cơ sở với nhiều chuyên khoa, kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn.

Mục tiêu đến năm 2020 ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Hiện Bộ Y tế cũng đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh, giám định, thanh toán chi phí với mục tiêu cải cách TTHC; bảo đảm công khai, minh bạch trong cung ứng dịch vụ y tế, trong giám định chi phí và thanh toán BHYT góp phần tăng độ chính xác và hiệu quả trong quản lý Nhà nước về BHYT.

D. An

 
 
  •  
  •  
0 bình luận