Những việc cần làm khi gia đình có người là F1
Những việc cần làm khi gia đình có người là F1
Những việc cần làm khi gia đình có người là F1
Những việc cần làm khi gia đình có người là F1
 
Những việc cần làm khi gia đình có người là F1
Những việc cần làm khi gia đình có người là F1
F0 tăng và chuyển nặng nhanh, TP.HCM nâng thêm một tầng điều trị

F0 tăng và chuyển nặng nhanh, TP.HCM nâng thêm một tầng điều trị

Ngoài bốn tầng cũ, Sở Y tế TP.HCM quyết định thành lập thêm một tầng nữa để điều trị các F0 mới phát hiện, không có triệu chứng.