Diễn biến dịch
Ngày 22/12

Bệnh nhân 2385 và các bệnh nhân từ 2391 - 2392 ghi nhận tại Hải Phòng. 

Đang tiếp tục cập nhật...