Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế tạo điều kiện tối đa cho tất cả địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu, cấp phép nhập khẩu, kiểm định vắc xin Covid-19. Trường hợp nhà sản xuất yêu cầu về trách nhiệm miễn trừ, Bộ sẽ báo cáo với Chính phủ và sẽ là cơ quan của Chính phủ thực hiện.

“Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện tiêm chủng, hệ thống tiêm chủng của Nhà nước có trách nhiệm thực hiện tiêm vắc xin này”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Về quy trình, thủ tục trong cấp phép và đánh giá, kiểm định chất lượng vắc xin, Bộ trưởng thông tin, đối với các loại vắc xin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép, trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ và uỷ quyền của nhà sản xuất, Hội đồng cấp phép về vắc xin và sinh phẩm của Bộ sẽ họp, thẩm định, cấp phép cho vắc xin đó.

Khi vắc xin được nhập khẩu vào Việt Nam, trong vòng 2 ngày, nếu có đầy đủ hồ sơ hợp lệ về nhập khẩu và uỷ quyền của nhà sản xuất, Hội đồng sẽ tiến hành họp, rà soát lại toàn bộ hồ sơ. Sau đó, cho phép xuất xưởng lô vắc xin đó để sử dụng theo quy định của WHO.

Bộ Y tế sẽ cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vắc xin và vấn đề an toàn, chống việc giả mạo.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ khuyến khích tất cả cộng đồng doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp vắc xin về Việt Nam, nếu có uỷ quyền chính thức của nhà sản xuất. Đối với địa phương có thể tiến hành mua vắc xin của doanh nghiệp, tập đoàn, Bộ Y tế sẵn sàng tạo điều kiện cho địa phương tiếp cận.

 

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành y tế cũng lưu ý, hiện có tình trạng nhiều bên đứng ra làm đại diện môi giới vắc xin.

Do vậy, các địa phương, doanh nghiệp nên làm việc trực tiếp với nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền, không nên qua bên thứ ba, tránh nguy cơ mua phải vắc xin giả mạo hoặc bị lừa đảo.

Nguyễn Liên

Phó thủ tướng: Tiêm vắc xin cho công nhân để giữ đội ngũ sản xuất phục vụ mục tiêu kép

Phó thủ tướng: Tiêm vắc xin cho công nhân để giữ đội ngũ sản xuất phục vụ mục tiêu kép

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, phải tính cơ chế mua và tiêm vắc xin cho phù hợp; xã hội hóa để chủ doanh nghiệp cùng tham gia.