Xin xác nhận lý lịch gặp khó

Sau xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương, đến lượt chủ tịch xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội bút phê vào sơ yếu lý lịch gây khó cho một sinh viên...

Khiếu kiện ở Hải Dương, đảng viên nhận bút phê quá lạicon
Khiếu kiện ở Hải Dương, đảng viên nhận bút phê quá lạ
icon
Lên tiếng khiếu kiện, một đảng viên tại Hải Dương phải nhận bút phê xấu vào phiếu quy hoạch cán bộ. 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
video box
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị