Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo một số cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Một số chức danh lãnh đạo trong Đảng cũng được Bộ Chính trị chỉ định, phân công.

Chân dung 28 thành viên Chính phủicon
Chân dung 28 thành viên Chính phủ
icon
Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
video box
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị