Tính đến 17h ngày 10/6/2021, số dư Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid 19 là 4.255 tỷ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 264.205 đơn vị.

Hơn 264 nghìn lượt người, đơn vị góp Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19
Số dư của Quỹ tính đến 17 giờ ngày 10/6

Ngày 10/6/2021, tại trụ sở Cơ quan Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ của các nhà tài trợ dành cho Quỹ Vắc – xin phòng, chống Covid 19 Việt Nam. Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ đã tiếp nhận ủng hộ của 7 nhà tài trợ với số tiền tương ứng 7 tỷ đồng.

 

Cụ thể danh sách các nhà tài trợ đợt này gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 tỷ 500 triệu đồng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 500 triệu đồng, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 500 triệu đồng, vợ chồng ca sỹ Mỹ Dung 300 triệu đồng...

H.Duy

Quỹ vắc xin: Hơn 3.000 tỷ đã hứa nhưng chưa chuyển tiền

Quỹ vắc xin: Hơn 3.000 tỷ đã hứa nhưng chưa chuyển tiền

Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 đạt con số 4.215 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với ngày hôm qua.