- Bộ NN&PTNT vừa ban hành chỉ thị số 3606 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

Theo Bộ NN&PTNT, tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây bức xúc trong dư luận.

Bộ đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các ban ngành chức năng ở địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành nông nghiệp, quản lý thị trường, công an, chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, kiên quyết tịch thu, tiêu hủy các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan công an, Ban chỉ đạo 389 địa phương phối hợp với cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật tổ chức điều tra, truy quét xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân nhập lậu, vận chuyển, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

Đối với các tỉnh biên giới có cửa khẩu, các cơ quan làm nhiệm vụ tại cửa khẩu có trách nhiệm kiểm soát, ngăn chặn triệt để việc tổ chức, cá nhân (kể cả người dân và thương nhân người nước ngoài) nhập lậu, mua bán, vận chuyển qua biên giới thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu; tịch thu và xử lý thuốc bảo vệ thực vật đưa qua biên giới với bất kỳ khối lượng nào, dù chỉ 1 bao, gói.