Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ diễn biến, chứng cứ xác định hành vi phạm tội, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội; mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Theo đó, để phục vụ cho việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2019 chuyên ngành xây dựng trên phạm vi toàn quốc, từ giữa năm 2018, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các đối tượng dự kiến thanh tra về việc khảo sát, tập hợp số liệu, tài liệu báo cáo, trong đó có UBND TP Vĩnh Yên, UBND huyện Vĩnh Tường.

Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng lên kế hoạch chiếm đoạt tiền từ năm 2018
Dự án Xử lý rác thải sinh hoạt do UBND xã Tân Tiến (huyện Vĩnh Tường) làm chủ đầu tư nằm trong kế hoạch thanh tra "chui" của Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh Thái Bình

Ngày 20/8/2018, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản số 534 gửi UBND huyện Vĩnh Phúc. Nguyễn Thị Kim Anh khi đó là Phó phòng tiếp công dân (Thanh tra Bộ Xây dựng) dự kiến là trưởng đoàn trực tiếp soạn thảo văn bản.

Nội dung yêu cầu UBND huyện chuẩn bị hồ sơ liên quan tới các dự án do huyện làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng trở lên, không bao gồm các dự án do cấp xã/thị trấn làm chủ đầu tư.

Sau khi tập hợp kết quả khảo sát, ngày 24/10/2018, Thanh tra Bộ Xây dựng trình Bộ trưởng Xây dựng ký quyết định 1369 về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2019 gồm 90 cuộc thanh tra trên toàn quốc, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc.

Kế hoạch thanh tra “chui” 

Tháng 3/2019, Nguyễn Thị Kim Anh được điều động, luân chuyển làm Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng); được giao làm trưởng đoàn thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. 

Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng lên kế hoạch chiếm đoạt tiền từ năm 2018
Kim Anh là người phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tỷ lệ ăn chia sau khi chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp trên địa bàn

Kim Anh biết rõ đối tượng thanh tra đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký duyệt là UBND cấp huyện, không bao gồm UBND xã, thị trấn và không được thanh tra các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, với mục đích trục lợi, trước khi về thanh tra tại Vĩnh Tường, Kim Anh đã chủ động điện thoại cho một cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng của huyện tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của Kim Anh về tất cả các dự án trên địa bàn toàn huyện, bao gồm cả các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư.

Kim Anh đã lập bảng tổng hợp các dự án, công trình có thông tin các doanh nghiệp, các hợp đồng… vào máy tính cá nhân để theo dõi.

Lưu Vân Oanh (Phó trưởng phòng Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - dự kiến làm phó đoàn thanh tra) được giao soạn thảo quyết định và kế hoạch thanh tra. Kim Anh copy mẫu quyết định, kế hoạch từ máy tính cá nhân gửi cho Lưu Vân Oanh để soạn thảo, sau đó trực tiếp chỉnh sửa bản do Oanh soạn thảo.

Trong quyết định thanh tra yêu cầu nêu rõ đối tượng thanh tra (mẫu 04) nhưng Kim Anh chỉ nêu chung chung, mập mờ, không rõ ràng.

 

Phần nội dung không nêu đối tượng thanh tra mà chỉ nêu nội dung, phạm vi thanh tra là “thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường”.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, hành vi này của Kim Anh nhằm che giấu mục đích của bị can nhằm thanh tra vượt ra ngoài đối tượng, phạm vi cho phép để trục lợi.

Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng lên kế hoạch chiếm đoạt tiền từ năm 2018
Công trình Nhà văn hóa thôn Bàn Mạch (xã Lý Nhân) là một trong các dự án mà đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra. Ảnh: Thái Bình

Soạn thảo xong, Kim Anh ký nháy vào dự thảo quyết định, trình trực tiếp ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Chánh thanh tra) ký, ban hành quyết định 100 và Kế hoạch thanh tra ngày 5/4/2019.

Trong mục “Nơi nhận” của quyết định 100, ngoài gửi cho UBND huyện Vĩnh Tường (để thực hiện) còn gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc (để chỉ đạo), Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (để phối hợp) nhưng Kim Anh đã không gửi cho UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

Cùng ngày (5/4/2019), Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký quyết định 101 giao ông Bùi Anh Tuấn (Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra) giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Ông Bùi Anh Tuấn đã xây dựng kế hoạch giám sát trình Chánh thanh tra Bộ phê duyệt.

Ngày 10/4/2019, Đoàn thanh tra đã triển khai quyết định thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. Thành phần tham gia theo yêu cầu của Đoàn có lãnh đạo UBND huyện, chủ tịch, kế toán của 29/29 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường.

Kim Anh là người trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn, trong đó, Kim Anh trực tiếp thực hiện kiểm tra các công trình do 12 xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

Tổng số các dự án mà đoàn thanh tra là 167 công trình tương ứng với 619 lượt đơn vị, doanh nghiệp liên quan, trong đó có 133 dự án do cấp xã, thị trấn làm chủ đầu tư, không nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên ngành được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Điều đáng nói, trong số 167 dự án mà Kim Anh chủ trương thanh tra, có 75 dự án đã được thanh tra, kiểm toán bởi các đơn vị: Bộ KH-ĐT, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra các Sở KH-ĐT, Xây dựng, thanh tra huyện Vĩnh Tường) thực hiện trước khi công bố quyết định 100 ngày 5/4/2019 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng.

Khi tiến hành thanh tra, Đoàn tới UBND các xã, thị trấn làm việc, nội dung chủ yếu đôn đốc bổ sung hồ sơ, tài liệu; có đến hiện trường một số công trình thi công nhưng chỉ quan sát bằng mắt thường, không đo đếm, kiểm tra thực tế; kết thúc buổi làm việc không lập biên bản làm việc, biên bản xác minh.

Hơn 2 tháng sau, ngày 12/6/2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh nhận tiền từ kế toán xã Tân Tiến tại tầng 3 trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, phòng được huyện bố trí làm nơi làm việc cho đoàn trong thời gian thanh tra.

Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng mang tiền chiếm đoạt gửi ngân hàng

Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng mang tiền chiếm đoạt gửi ngân hàng

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Nguyễn Thị Kim Anh chia cho các thành viên trong đoàn theo tỷ lệ, một phần đem đi gửi ngân hàng hoặc cất giữ trong phòng làm việc.

Thái Bình