- Bắt tay nhau để thực hiện những thỏa thuận trái quy định, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn làm thất thoát hơn 500 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Xuân Sơn thu lợi hơn 70 tỷ đồng.

Cuối năm 2008, tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận với Oceanbank để trở thành cổ đông và đối tác chiến lược của Oceanbank. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank.

Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc bàn bạc về việc huy động vốn cho Oceanbank.

Sơn đề nghị với Thắm hai vấn đề. Thứ nhất, Oceanbank phải chi cho Sơn ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng với mức trên, dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Sơn cho rằng, đây là mức chi phí thấp hơn so với các ngân hàng khác. 

Liên minh ma mãnh Hà Văn Thắm - Nguyễn Xuân Sơn
Hà Văn Thắm (trái) và Nguyễn Xuân Sơn

Thứ hai, Thắm giao cho Sơn được toàn quyền quyết định việc chi phí mà không cần phải trao đổi chi tiết để Sơn được chủ động giải quyết.

Thắm thừa nhận, Oceanbank là ngân hàng mới được chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn, có quy mô nhỏ, khó cạnh tranh trong việc huy động vốn nên ông ta chấp nhận đề nghị trên của Sơn để Oceanbank hút được nguồn tiền gửi của nhóm khách hàng dầu khí.

Khi bàn bạc về nguồn tiền chi cho Sơn để huy động vốn, Thắm và Sơn thống nhất sẽ “thu phí” của khách hàng vay vốn và khách hàng mua ngoại tệ, thông qua công ty cổ phần BSC Việt Nam - công ty sân sau mà Thắm nhờ người thân quen đứng tên.

Từ chủ trương "thu phí" đã thống nhất với Sơn, Hà Văn Thắm giao cho Nguyễn Văn Hoàn - Phó TGĐ Oceanbank thu phí chênh lệch lãi bằng hình thức: Công ty BSC ký các hợp đồng dịch vụ với khách hàng thu phí.

Thực tế, các khách hàng không có nhu cầu cung cấp dịch vụ và BSC cũng không cung cấp cho họ dịch vụ gì. Tuy nhiên, họ vẫn phải ký hợp đồng để được vay vốn hoặc mua ngoại tệ và ngân hàng hợp thức được việc thu phí chênh lệch.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 22/5/2009 đến ngày 31/1/2012, BSC đã thu hơn 70 tỷ đồng.

 

Và sau đó, mỗi khi Sơn có nhu cầu về tiền, Thắm đều chỉ đạo thành viên Ban kiểm soát Oceanbank sử dụng nguồn tiền của BSC "thu phí" được để chi cho Sơn.

Từ tháng 9/2009 đến 11/2010, công ty BSC đã chi cho Sơn hơn 69 tỷ đồng.

Về số tiền nhận được từ công ty BSC, Sơn khai không biết nguồn tiền đã nhận, chỉ biết Thắm phải chi theo thỏa thuận đã thống nhất với Sơn.

Sơn khai, số tiền đó ông ta dùng để chi đối nội, đối ngoại cho Oceanbank và công ty OGC. Đến nay Sơn vẫn không thừa nhận việc bàn bạc, thống nhất với Thắm về chủ trương "thu phí".

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, với tài liệu đã thu thập được, đủ căn cứ kết luận Sơn đã bàn bạc, thống nhất với Thắm chủ trương "thu phí" của khách hàng vay vốn và khách mua ngoại tệ, thông qua công ty sân sau của Thắm. Sơn là người hưởng lợi từ số tiền "thu phí" này.

Chi lãi ngoài huy động vốn

Tài liệu điều tra cũng xác định, Sơn và Thắm đã thỏa thuận việc Oceanbank chi lãi ngoài huy động vốn cho nhóm khách hàng Dầu khí từ năm 2009 và thực hiện liên tục đến năm 2014.

Sơn về làm Phó tổng giám đốc PVN từ tháng 10/2014. Về mặt hành chính, Sơn không liên quan gì đến việc điều hành của Oceanbank, trong đó có việc Oceanbank chi lãi ngoài huy động vốn.

Tuy nhiên, Sơn đã đề nghị và được Thắm đồng ý giao cho người phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt tiền lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng theo chỉ đạo của Sơn.

Chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng thuộc PVN gửi tiền tại Oceanbank vượt trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng, Sơn phải chịu trách nhiệm liên đới về số tiền Oceanbank đã chi vượt trần. 

Hành vi của Sơn đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò chủ mưu, đồng phạm với Hà Văn Thắm.

T.Nhung