Để đơn giản hóa thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, Chính phủ đã bãi bỏ yêu cầu người dân nộp bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu. Quy định này sẽ được áp dụng sau năm 2020.