Xem video:

 

Theo Cartimes

Cụ bà 92 tuổi lái thử xe Nissan đạp nhầm chân ga đâm xuyên tường

Cụ bà 92 tuổi lái thử xe Nissan đạp nhầm chân ga đâm xuyên tường

Lái thử chiếc xe Nissan Sentra màu đỏ đời cũ năm 2010 để chuẩn bị mua, cụ bà 92 tuổi đạp nhầm chân ga đâm xuyên tường đại lý xe.