Simson, Win 100, Super Cub, Honda Dream, Honda a còng (@)... là những mẫu xe máy đã từng làm mưa làm gió khiến người Việt khó quên.

Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Đây là những mẫu xe đình đám một thời ở Việt Nam


Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Win 100


Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Super Cub 50

 

Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Simson

Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Simson


Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Honda Dream

Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Honda A còng (@)

Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Honda @


Những mẫu xe máy đã từng 'làm mưa làm gió' ở Việt Nam

Minsk

(Theo VOV)