Không có gì lạ lẫm khi một người quyết định tái sử dụng các bộ phận từ một chiếc xe cũ để sáng tạo ra một chiếc xe mới hoàn toàn.

Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
 
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen
Chiếc xe 'con bọ' được làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen Beetle
Xe con bọ làm từ ốp chắn bùn của Volkswagen

Theo Báo Giao thông

Ngắm siêu xe SUV Aston Martin DBX

Ngắm siêu xe SUV Aston Martin DBX

Mẫu SUV đầu tiên của Aston Martin là DBX chính thức lộ diện trước thềm triển lãm Los Angeles Auto 2019.