Giấy phép lái xe (GPLX) có sai lệch với CMND thì cơ quan quản lý GPLX làm thủ tục đổi GPLX mới, phù hợp với thông tin ghi trong giấy CMND.

Hỏi:
Trước đây, khi thi GPLX hạng A1 tôi khai nhầm năm sinh so với giấy CMND. Xin hỏi, bây giờ tôi phải làm sao để đổi lại năm sinh trên GPLX cho đúng với năm sinh trên CMND?
Hoàng Giang (Dầm Dơi, Cà Mau)

 
Có được đổi năm sinh trên giấy phép lái xe?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20-10-2015 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ có quy định: “Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên GPLX có sai lệch với giấy CMND thì cơ quan quản lý GPLX làm thủ tục đổi GPLX mới, phù hợp với thông tin ghi trong giấy CMND”.
Vì vậy, nếu có nhu cầu đổi GPLX sang vật liệu PET, bạn cần liên hệ với Sở GTVT để được giải quyết, hồ sơ đổi GPLX được quy định tại Điều 50 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo thông tư này.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau: Người có GPLX hạng A1, A2, A3; người chuyển đổi GPLX hạng A4, GPLX ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 (ba) tháng bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET; trường hợp tách GPLX có thời hạn và không thời hạn.
- Bản sao GPLX, CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số CMND (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
Khi đến đổi GPLX, người lái xe được cơ quan cấp GPLX chụp ảnh.

(Theo Pháp luật TP.HCM)