HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Trần Thị Dung - Sinh năm 1971

Mã số: 

Địa chỉ: Thôn Đình Phùng - Xã Vũ Đông - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

 

Hoàn cảnh gia đình: Chồng bà Dung đã mất, hiện nhà chỉ có 2 mẹ con (con sinh năm 2008), hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh gia đình:

Gia đình bà Trần Thị Dung - Thái Bình

Gia đình bà Trần Thị Dung - Thái Bình

Gia đình bà Trần Thị Dung - Thái Bình