HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Tao Thị Lả - Sinh năm 1941

Mã số: 

 

Địa chỉ: Nậm Pậy - Thị trấn Phong Thổ - Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu

Hoàn cảnh gia đình: Sống đơn thân, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh gia đình:

Gia đình bà Tao Thị Lả - Lai Châu