HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Dì Thị Pàn - Sinh năm 1924

Mã số: 

 

Địa chỉ: Dền Thành B - Dào San - Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu

Hoàn cảnh gia đình: chị dâu liệt sỹ, hoàn cảnh khó khăn

Hình ảnh gia đình:

Gia đình bà Dì Thị Pàn - Lai Châu