HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Lò Thị Giót - Sinh năm 1946

Mã số: 

Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn - Thị trấn Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu

 

Hoàn cảnh gia đình: Thuộc diện hộ nghèo, bản thân bà Giót bị câm, sống neo đơn.

Hình ảnh gia đình:

Gia đình bà Lò Thị Giót - Lai Châu\Gia đình bà Lò Thị Giót - Lai Châu