HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Đèo Văn Hiếu - Sinh năm 1986

Mã số: 

 

Địa chỉ: Bản Mấn 1 - Xã Nậm Xe - Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu

Hoàn cảnh gia đình: Sống đơn thân, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh gia đình:

Gia đình anh Đèo Văn Hiếu - Lai Châu