Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về về việc giám sát tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), đặc biệt là giám sát về tiêu thụ sản phẩm tồn đọng, thu hồi công nợ phải thu khó đòi, tái cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh (đặc biệt là ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản); công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác theo tiến độ, đề án đã được duyệt và tăng cường quản lý vốn, tài sản và bảo toàn vốn Nhà nước tại tổng công ty này.

Vinafood 2 bị giám sát tài chính

Trong nhiều năm, Vinafood 2 làm ăn thua lỗ, làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng vốn nhà nước nhưng vẫn trả lương cao cho cán bộ quản lý

Trước đó, dư luận đã từng sửng sốt với lương lãnh đạo Tổng công ty lương thực miền Nam. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, năm 2011, thu nhập bình quân của 128 nhân viên thuộc khối văn phòng Vinafood 2 đạt 32,9 triệu đồng/tháng, trong đó riêng lương là 11,7 triệu đồng/tháng. Còn thu nhập bình quân của lãnh đạo Vinafood 2 đạt gần 80 triệu đồng/tháng, riêng lương là gần 29 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, đến năm 2014, lương của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) chỉ còn ở mức 9,3 triệu đồng/tháng (tiền lương) thay vì thu nhập gần 80 triệu đồng/tháng như trước.

Nhiều năm qua, Vinafood 2 gây bức xúc trong dư luận vì thua lỗ, làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng vốn nhà nước song vẫn trả lương cao cho cán bộ quản lý.

Trước đó, báo cáo kiểm soát viên của Vinafood 2 bị rò rỉ cho thấy, trong tổng số 44 công ty thành viên (14 đơn vị trực và 30 đơn vị liên kết, công ty TNHN) thì có tới 19 đơn vị thua lỗ chỉ trong 9 tháng đầu năm 2013. Số tiền thua lỗ và nợ khó đòi của các đơn vị lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị đứng trước bờ vực phá sản, đồng nghĩa với hàng trăm tỷ đồng vốn Nhà nước có nguy cơ bị “bốc hơi”. Số nợ khó đòi lên tới trên 623 tỷ đồng.

Được biết, riêng năm 2014, số lỗ đã lên đến trên 873 tỷ đồng.

(Theo Đầu tư Online)