Nhiều người lao động người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động vì dịch Covid-19 và phải chịu cảnh thất nghiệp trong thời gian dài. Sau đây là điều mà người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động cần biết về tiền hỗ trợ Covid-19 để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị quyết về hỗ trợ người lao động khó khăn vì Covid-19 là Nghị quyết 116/NQ-CP và Nghị quyết 68/NQ-CP . Điều này đã làm cho một số người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vì dịch Covid-19 nhầm tưởng rằng mình chỉ được hưởng 1 trong 2, nếu đã hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 thì không được hưởng chính sách theo Nghị quyết 116 và ngược lại.

Lưu ý quan trọng: Tiền hỗ trợ Covid-19 với lao động chấm dứt hợp đồng

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tại 2 Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116 cũng không quy định về việc người lao động đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì sẽ không nhận được tiền hỗ trợ từ Qũy Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116. Do đó, nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc nhận hỗ trợ Covid-19 ở cả 2 Nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả 2.

 

Theo đó, điều kiện, mức hưởng cụ thể với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Lưu ý quan trọng: Tiền hỗ trợ Covid-19 với lao động chấm dứt hợp đồng
Lưu ý quan trọng: Tiền hỗ trợ Covid-19 với lao động chấm dứt hợp đồng

(Theo Người Lao Động)

Bốn đối tượng mà bảo hiểm xã hội chưa nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Bốn đối tượng mà bảo hiểm xã hội chưa nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn 3138/BHXH-CSXH về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP (được hướng dẫn bởi Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021).