Dưới đây là cách tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 của mọi người lao động.

1. Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu

Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động
Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động
Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động

Bảng trên áp dụng với người lao động trong điều kiện lao động bình thường (không bị suy giảm lao động; không thuộc ngành, nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

2. Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn

Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động
 
Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động
Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động


Bảng trên áp dụng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

3. Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động
Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động
Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động

Bảng trên áp dụng với cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh quy định như: Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng; Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

(Theo LuatVietnam / NLĐ)