Hộ ông Đinh Kim Thu, thôn Lộc Xuân (huyện Krong Năng, Đắc Lắc) năm 2004 đã trồng 100 cây mắc ca trên diện tích gần 1ha. Đến năm 2014, thu được 1,8 tấn quả, doanh thu hơn 300 triệu đồng, trong đó, chi phí trồng, chăm sóc chỉ chiếm 10%...

Báo cáo tình hình phát triển cây mắc ca sau một năm thực hiện tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tổ chức tại Kon Tum vào ngày 05/01, một số Tỉnh Tây Nguyên đã công bố quy hoạch trồng cây mắc ca. Trong khi đó, hai nhà máy chế biến mắc ca sắp hoàn thành. Ngoài ra, sẽ xây dựng hai vườn ươm lớn tại  Lâm Đồng có công suất một triệu cây giống/năm/vườn;

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hưởng - Trưởng ban Chỉ đạo Nghiệp vụ và Truyền thông Mắc ca cho rằng, với tư cách là đơn vị chủ quản, Bộ cần đi đầu trong việc nghiên cứu giống cây trồng, tư vấn, hướng dẫn bà con nông dân và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển, hỗ trợ tín dụng và bao tiêu sản phẩm... Nhưng mắc ca thì ngược lại, các doanh nghiệp muốn đầu tư, ngân hàng muốn cho vay thì hiện còn nhiều trở ngại.

Hai nhà máy chế biến macca đầu tiên sắp hoạt động
Mắc ca trồng tại Việt Nam đang cho thu nhập cao

Trong khi, thực tế đã chứng minh chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đầu tư rất nhiều tiền để trồng thí điểm hơn chục năm và đã đem lại kết quả tốt như hộ ông Đinh Kim Thu, thôn Lộc Xuân (huyện Krong Năng, Đắc Lắc) năm 2004 đã trồng gần gần 100 cây mắc ca trên diện tích gần 1ha. Đến năm 2014, thu được 1,8 tấn quả, doanh thu hơn 300 triệu đồng, trong đó, chi phí trồng, chăm sóc chỉ chiếm 10%..., ông Hưởng cho hay.

Theo ông Hưởng, hiện cà phê, cây cao su trên đất Tây Nguyên đang “kêu cứu”, cần tái cơ cấu thì bị bỏ mặc, các nông trường ôm quỹ đất không ai đầu tư được do các doanh nghiệp nông nghiệp “chết nhưng không chôn được”, gây lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách, nông dân đã nghèo lại càng nghèo...

Chính phủ đã có Nghị định 210/2013/NĐ-CP, đã có chỉ đạo các ngành và cơ chế hỗ trợ ngân sách cho phát triển mắc ca nhưng đã 3 năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa có hướng dẫn cụ thể nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có cơ sở để hướng dẫn cho vay phát triển mắc ca.

Qua đó, ông Hưởng đề xuất, kiến nghị để mắc ca phát triển bền vững tại Việt Nam cần thay đổi quy định về hỗ trợ trồng cây mắc ca với mức hỗ trợ nên quy định thống nhất là cứ trồng 1 ha mắc ca thì được Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng để xây dựng vườn trồng. Đây là chính sách hỗ trợ có ý nghĩa xã hội rất lớn (hỗ trợ cho người nghèo) vì phần lớn đất riêng của hộ dân trồng mắc ca dưới 50 ha.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ ban hành định hướng, còn xác định cụ thể quy hoạch từng địa phương do địa phương chịu trách nhiệm và cần đẩy nhanh xây dựng chương trình quốc gia về mắc ca.

Ngân hàng Nhà nước ban hành chủ trương ưu đãi về nguồn vốn để triển khai các sản phẩm tín dụng cho việc phát triển cây mắc ca, bao gồm các chính sách ưu đãi về lãi suất và kỳ hạn vay tái cấp vốn. Bên cạnh đó, Chính quyền các tỉnh cần đưa mắc ca vào Đề án tái cơ cấu kinh tế địa phương và xây dựng bản quy hoạch phát triển mắc ca tại địa phương trên cơ sở rà soát lại quỹ đất, đặc biệt là đất đang trồng cây cà phê già cỗi, năng suất thấp, đất trồng các cây hiệu quả thấp để chuyển đổi sang trồng mắc ca, ông Hưởng nhấn mạnh.

PV