Doanh thu từ các sản phẩm ngành đường tại công ty bầu Đức là cao nhất, đạt 1.042.101.594 ngàn đồng, cao hơn 204.140.152 ngàn đồng so với năm 2013.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do bầu Đức là CTHĐQT, trong năm qua cho thấy, nguồn thu lớn nhất của tập đoàn này đến từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trong doanh thu đến từ hoạt động này thì doanh thu từ các sản phẩm ngành đường là cao nhất, đạt 1.042.101.594 ngàn đồng, cao hơn 204.140.152 ngàn đồng so với năm 2013.

Tiết lộ về nguồn thu khổng lồ của công ty bầu Đức năm 2014 

Kế đến là doanh thu từ các hợp đồng xây dựng là 765.159.377 ngàn đồng. Nguồn thu từ việc bán hàng hóa đứng thứ 3 với mức là 310.265.554 ngàn đồng.

Là một doanh nghiệp nổi lên nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng trong năm 2014, doanh thu từ lĩnh vực này của HAG tiếp tục giảm 9.449.588 ngàn đồng so với năm 2013, đứng ở mức 238.041.606 ngàn đồng.

Tiết lộ về nguồn thu khổng lồ của công ty bầu Đức năm 2014 

Năm 2014 là một năm đại thắng của HAG trong lĩnh vực nông nghiệp khi cao su và bắp đem lại doanh thu khá lớn cho doanh nghiệp này, lần lượt là 226.690.873 ngàn đồng và 204.513.672 ngàn đồng.

Báo cáo tài chính này cho thấy, năm 2014, tập đoàn của bầu Đức không thu về được một đồng nào từ việc bán điện.

Nguyên nhân là do, vào ngày 25/9/2014, Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai Đắk Bla (TDDB), công ty con trong tập đoàn đã hoàn thành thủ tục pháp lý để giải thể công ty.

Theo đó, công ty đã giảm toàn bộ 91,48% phần sở hữu trong TDDB, tương đương 871.547 ngàn đồng. Việc giải thể này đã khiến công ty gánh một khoản lỗ lên đến 626.405 ngàn đồng.

Tiết lộ về nguồn thu khổng lồ của công ty bầu Đức năm 2014 

Bên cạnh đó, doanh thu của HAG còn đến từ hoạt động tài chính là 1.477.819.111 ngàn đồng.

 

Doanh thu này chủ yếu đến từ nguồn lãi chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần và thanh lý các khoản đầu tư (755.235.461 ngàn đồng) và lãi cho vay các công ty khác (653.100.465 ngàn đồng).

Lãi tiền gửi ngân hàng mang lại cho HAG khoản doanh thu 47.097.991 ngàn đồng. Chênh lệch tỷ giá hối đoái và cổ tức được chia lần lượt đen về 21.302.511 ngàn đồng và 245.920 ngàn đồng.

Bầu Đức hiện là CTHĐQT của HAG. Năm 2008 và 2009, ông trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với số tài sản lần lượt là 6.160 và 11.439 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ông đã nhường lại vị trí này cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Số tài sản trên sàn chứng khoán của ông tính đến hết ngày 31/12/2014 là 7.575,118 tỷ đồng.

(Theo Trí Thức Trẻ)