Thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống thiên tai
 Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Những năm trước, việc phổ biến cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện đến các địa phương vùng hạ du các hồ chứa được tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tiếp. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đi lại và tập trung đông người bị hạn chế nên công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương thay đổi hình thức trao đổi thông tin phòng chống thiên tai sang trực tuyến và sử dụng CNTT.

Thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống thiên tai

Bám sát các chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 về công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, công ty đã ưu tiên phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng CNTT (điện thoại, email, D-Office, Zoom Meeting, Microsoft Team, Zalo…) phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy PCTT&TKCN trong mùa lũ 2021.

 
Thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống thiên tai

Công ty đã chủ động gửi Quy chế phối hợp và toàn bộ các tài liệu có liên quan đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương vùng hạ du; lập 3 nhóm Zalo có sự tham gia của thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, xã và cả nhóm dân cư các địa phương này, nhằm chủ động trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện phương án đối với 3 hồ chứa, gồm: Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3.

Ngoài ra, công ty cũng đã thiết lập và chia sẻ rộng rãi đường link về thông số vận hành các hồ chứa tại trang web http://buonkuop.vn:2016/pclb/qve.aspx để chính quyền và nhân dân theo dõi, chủ động ứng phó kịp thời.

Trước đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã hoàn thành giải pháp truyền số liệu thủy văn đến máy chủ Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường từ hệ thống Mini SCADA của 3 Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3, cung cấp dữ liệu giám sát thường xuyên, liên tục vào hệ thống giám sát của Cục quản lý tài nguyên nước.

Vĩnh Phú