Đây cũng là lúc để kẻ gian lợi dụng để trà trộn những mặt hàng nhập nhèm nguồn gốc và kém chất lượng.

 

(Theo ANTV)