Dữ liệu giá xăng dầu từ thị trường Singapore cho thấy, giá xăng dầu thời gian qua liên tục tăng mạnh.

Từ sau kỳ điều chỉnh ngày 10/2, giá xăng RON 95, xăng RON 92 đã tăng khá mạnh. Xăng RON 92 - xăng nền để pha chế xăng E5 - áp sát mức 70 USD/thùng, còn giá xăng RON 95 có thời điểm vượt 70 USD/thùng. Trong khi trước đó, giá xăng RON 92 chỉ dao động dưới 64 USD/thùng. 

Do đó, trong kỳ điều hành ngày 25/2, giá xăng dầu sẽ tăng khá mạnh, mức tăng phụ thuộc vào việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu giữ nguyên mức chi Quỹ bình ổn giá như kỳ điều hành ngày 10/2, giá xăng RON 95, xăng E5 vẫn tăng khoảng 1.000 đồng/lít. 

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao.

 

Kỳ điều hành ngày 10/2, liên Bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu. Đồng thời tăng mạnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: E5RON92 ở mức 1.729 đồng/lít (kỳ trước là 1.350 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 847 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 643 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 635 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít); dầu mazut ở mức 603 đồng/kg (kỳ trước là 250 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành đó, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 603-1.729 đồng/lít/kg. Do xả mạnh Quỹ bình ổn, nên giá xăng dầu ngày 10/2 được giữ nguyên.

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020): 9.234,614 tỷ đồng; cao hơn số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 6.000 tỷ đồng. 

H.Duy

Giá xăng dầu giữ nguyên dịp Tết

Giá xăng dầu giữ nguyên dịp Tết

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 603-1.729 đồng/lít/kg.