3 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó Việt Nam đang phải chịu những hệ lụy trực tiếp ở mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, giá dầu thô trên thị trường thế giới sụt giảm nghiêm trọng tạo khủng hoảng kép cho ngành dầu khí.

Trước tình hình đó, PVN cùng các đơn vị thành viên đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho người lao động, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, tác động của đại dịch và cú sốc giá dầu.

Hết tháng 3, tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch khai thác và sản xuất đề ra trong tháng 3 và quý I/2020.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 vượt 8,1% so với kế hoạch tháng; tính chung quý I vượt 10,1% so với kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm.

Quý I, doanh thu PVN đạt 165.000 tỷ đồng
 

Sản xuất điện tháng 3 đạt 2,097 tỷ kWh, vượt 3,8% kế hoạch tháng 3; tính chung quý I đạt 5,33 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch quý I và bằng 24,7% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 3 đạt 136,9 nghìn tấn; tính chung quý I đạt 441,8 nghìn tấn, vượt 5,5% kế hoạch quý I và bằng 28,3% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu tháng 3 đạt 1,149 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch tháng; tính chung quý I đạt 3,415 triệu tấn, vượt 2,5% kế hoạch quý I và bằng 28,9% kế hoạch cả năm.

Quý I, doanh thu PVN đạt 165.000 tỷ đồng

Tổng doanh thu của toàn tập đoàn tháng 3 đạt 49 nghìn tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch tháng; tính chung quý I đạt 165 nghìn tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch quý I và bằng 25,7% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn tháng 3 đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 90,6% kế hoạch tháng; tính chung quý I đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,7% so với kế hoạch quý I và bằng 25,3% kế hoạch năm.

Ngọc Hân