Ở Việt Nam có hàng trăm loại đặc sản vùng miền. Song, có nhiều loại đặc sản chỉ xuất hiện theo mùa nhất định trong năm với khoảng thời gian rất ngắn. Theo đó, vào mùa này người dân thường tranh thủ lùng mua các loại đặc sản như: rau ngót rừng, hoa rau ngót rừng, trứng kiến gai đen, nấm tràm Phú Quốc, cá ngần,...

 

Đây đều là những loại đặc sản được ví như của trời cho, quà của rừng. Thời gian xuất hiện chỉ kéo dài từ 1-2 tháng. Thế nên, khi hết mùa có tiền cũng chưa chắc mua được loại đặc sản này về ăn.

Lưu Minh - Đức Yên