Nguồn: Báo cáo Kinh tế số Đông Nam Á 2019 của Google và Temasek.
 

(Theo Zing)