Tuy nhiên, đằng sau mức giá rẻ bất ngờ là nguy cơ về dư lượng các chất tăng trưởng, tăng trọng còn tồn đọng trong thịt ếch khi được nuôi nhân tạo từ bên kia biên giới.

(Theo ANTV/ Viet Q)