"Khuyển vương" Phú Quốc giá chuyển nhượng 300 triệu về Hà Nội

 

Ngay hôm sau, "khuyển vương" đã lên chuyến bay từ TP.HCM về Hà Nội.

(Theo Dân Việt)