(Theo Tiền Phong)

Một loại lòng ngon, liên tục 'cháy hàng' dù giá lên tới 1,5 triệu đồng/kg

Một loại lòng ngon, liên tục 'cháy hàng' dù giá lên tới 1,5 triệu đồng/kg

Cũng là lòng lợn, nhưng đoạn lòng này được bán với giá lên đến 2,5 triệu đồng/kg, nhưng cực kỳ khan hiếm, không phải có tiền là mua được.