Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện than thở, từ tháng 7/2016 được bầu làm Chủ tịch đến nay, ông không có xe ô tô riêng mà phải mượn xe của Tỉnh ủy để đi làm việc.

 

Chánh văn phòng UBND tỉnh Trần Hoàng Phong giải thích, do không còn xe. Trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh được bố trí chiếc xe biển số 83D 00007 nhưng từ ngày Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu được điều động làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã giữ luôn chiếc xe.

Theo ông Phong, lương của lái xe phục vụ ông Hiếu 7 tháng nay, từ khi ông Hiếu không còn làm Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng vẫn phải trả. Bảng lương tháng 1/2017, lái xe phục vụ ông Hiếu là ông Phạm Quang Trường nhận hơn 5,8 triệu đồng, cả “phụ cấp công vụ 25%”.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Sơn Minh Thắng cho biết, những vị cán bộ cấp tỉnh được điều về Ban Chỉ đạo công tác theo chế độ biệt phái nên được đem theo tiêu chuẩn xe từ địa phương.

(Theo Tiền Phong)