Trong khi Campuchia vừa bỏ trạm thu phí cuối cùng trên Quốc lộ 4 thì ở Việt Nam, 88 trạm thu phí đang bủa vây doanh nghiệp và người dân.

 
trạm thu phí BOT, BOT, Phí BOT, BOT Cai Lậy, trạm thu phí

trạm thu phí BOT, BOT, Phí BOT, BOT Cai Lậy, trạm thu phí

trạm thu phí BOT, BOT, Phí BOT, BOT Cai Lậy, trạm thu phí

(Theo Dân Việt)