Ngày 27/7, Bộ Công Thương có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Hàng thiết yếu không chỉ bao gồm lương thực, thực phẩm. Ảnh: Lương Bằng

Bộ Công Thương cho rằng một số nội dung của Chỉ thị 16, nhất là khái niệm hàng hóa thiết yếu còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các địa phương rà soát, tham mưu cho UBND cấp tỉnh, thành phố cho phép lưu thông khi thực hiện Chỉ thị 16 đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu.

Theo đó, danh mục được Bộ Công Thương đề xuất gồm nhiều nhóm mặt hàng: Nhóm thực phẩm, nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; nhóm nhiên liệu, năng lượng; các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

 

Dưới đây là danh mục hàng thiết yếu do Bộ Công Thương đề xuất:

Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng
Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng

Lương Bằng

Đề xuất thay đổi lớn: Bỏ danh mục 'hàng hóa thiết yếu', chỉ còn 'cấm lưu thông'

Đề xuất thay đổi lớn: Bỏ danh mục 'hàng hóa thiết yếu', chỉ còn 'cấm lưu thông'

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định Danh mục “hàng hóa thiết yếu”.