9 tháng, TKV đóng góp ngân sách trên 15.600 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 94.024 tỷ đồng. Than nguyên khai sản xuất đạt gần 30 triệu tấn. Sản xuất điện được 7,9 tỷ kWh. Việc làm, thu nhập cho người lao động được duy trì ổn định, với mức thu nhập bình quân trên 13 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, song kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, TKV đã đóng góp trên 15.600 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, đạt 83% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2020, do xác định được tính chất, mức độ phức tạp và hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo CBCNV toàn tập đoàn nghiêm túc chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương. Trong 9 tháng, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã chi gần 100 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người lao động trong tập đoàn; ủng hộ các cơ quan Trung ương, các địa phương nhằm chung tay, góp sức phòng chống dịch bệnh.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trong thời gian tới, tập đoàn tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch - vừa ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả”; Đẩy mạnh tiêu thụ tối đa các sản phẩm đồng, thép, kẽm và tiêu thụ hợp lý sản lượng alumin phù hợp với diễn biến giá thị trường; Phấn đấu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động toàn tập đoàn. Bên cạnh đó, tập đoàn cần chủ động xây dựng sớm kế hoạch năm 2020; nhất là việc đào lò, bóc xúc đất đá chuẩn bị diện sản xuất cho năm tới.

Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc tập đoàn Đặng Thanh Hải đã chỉ ra một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2020. Ông Hải yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm công tác quản lý an toàn lao động, tăng cường kiểm tra hiện trường và hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa; chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Mục tiêu của TKV trong quý IV/2020 là khai thác 9,3 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 10,5 triệu tấn, duy trì ổn định, việc làm cho CBCNV, đảm bảo đóng góp cho ngân sách Nhà nước và các địa phương có đơn vị của TKV đang hoạt động.

Thúy Ngà